ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΑΔΥΣΗ

 

  • Χωρίς εξοπλισμό: 60€

  • Μονή φιάλη + 1 deco: 80€
  • Μονή φιάλη + 2 deco: 100€

  • Διπλές φιάλες: 100 €
  • Διπλές φιάλες + 1 deco: 120€
  • Διπλές φιάλες + 2 deco: 140€

  • Stage φιάλη με αέρα: 10 €
  • Stage φιάλη με EAN 30%-40%: 20€
  • Stage φιάλη με EAN 50%: 30€
  • Stage φιάλη με O2: 30€

 

*Όλες οι καταδύσεις περιλαμβάνουν σνακ & νερό/χυμό
*Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ
*Όλες οι τεχνικές καταδύσεις είναι καθοδηγούμενες
*Μέγιστος χρόνος κατάδυσης κατόπιν συνεννόησης και όχι περισσότερο από 90 λεπτά
*Όλες οι τεχνικές καταδύσεις είναι προσχεδιασμένες με λογισμικό deco και δεν περιλαμβάνουν περισσότερα από 45 λεπτά deco
*Όλες οι καταδυτικές εκδρομές πραγματοποιούνται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες
*Οι ακυρώσεις λόγω καιρού λαμβάνουν πλήρη πίστωση ή επιστροφή χρημάτων
*Το πλήρωμα του σκάφους μπορεί ανά πάσα στιγμή να ακυρώσει το ταξίδι για λόγους ασφαλείας, με πλήρη πίστωση ή επιστροφή χρημάτων
*Το πλήρωμα κατάδυσης μπορεί να ακυρώσει την κατάδυση οποιαδήποτε στιγμή λόγω ασφάλειας, με πλήρη πίστωση

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER μασ